O mne

Pokoj a dobro priatelia!

Volám sa Ondrej Krajňák, som dokumentarista, šťastne ženatý a mám 4 deti.

Mnohí si ma pamätáte ako predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa, ktorý musel odstúpiť kvôli účelovej novele zákona o Pamäti národa.

Faktom ostane, že zmena zákona o Pamäti Národa bola prijatá:  

 • keď sme na Ústavnom súde vyhrali spor s Andrejom Babišom, miliardárom a premiérom Českej republiky.
 • keď sme bývalým príslušníkom Štátnej bezpečnosti siahali na ich výsluhové dôchodky.
 • Keď sme zverejnili mená sudcov, prokurátorov a vyšetrovateľov, ktorí v rozpore s medzinárodným právom posielali nevinných spoluobčanov za mreže.

Ak sa chceme vyrovnať s minulosťou, musíme byť pravdiví a konať spravodlivo.

Môj otec, bývalý politický väzeň povedal: „Usilovať o spravodlivosť je šľachetné“. Je však absurdné, aby v demokratickej spoločnosti tí, čo sa o spravodlivosť usilujú boli zastrašovaní a  zbavovaní funkcie iba preto, že si zodpovedne plnia zverené úlohy.

Ak Vám nie je ľahostajné, kam sa uberá táto krajina, spojme sily a staňme sa nádejou pre Slovensko.

Kliknite a prečítajte si viac o mne

Priority

Moje priority

V oblasti ľudských práv:
 • pokračovať v zápase vyrovnávania sa s obdobím neslobody
 • podporovať reformu súdnictva a justície
 • zasadzovať sa o sociálne zázemie a právne istoty našich spoluobčanov
Ako tvorivý pracovník, pedagóg a vychovávateľ:
 • usilovať sa o oživenie tradičnej kultúry, založenej na ľudských a kresťanských hodnotách
 • presadzovať zákony na podporu školstva, výchovy a kvalitného vzdelávania.
Rodinu vnímam, ako základnú bunku v spoločnosti. Preto chcem participovať na zákonoch,
 • ktoré vylepšujú kvalitu života v tradičnej rodine
 • ktoré sa venujú sociálne znevýhodneným rodinám, deťom a rodinám odkázaným na pomoc v núdzi
 • ktoré zaručujú ochranu života od jeho počatia až po prirodzenú smrť
Moje skúsenosti v oblasti pastorálnej teológie chcem využiť v presadzovaní takej legislatívy, ktorá hodnotovo posunie našu krajinu medzi prosperujúce krajiny Európy, založené na Evanjeliovom posolstve, na ľudských a kresťanských hodnotách.
Videá

Videá

Miliardár svoju prehru komentoval slovami:

„Za tým je Slovenská mafia“.
Nie, nie je a nikdy nebola.
Za tým bola iba obyčajná úcta k pravde a viera v spravodlivosť.
Je smutné, že veľká časť národa nepotrebuje poznať pravdu. Spolieha na „marketing.“
Máme ešte šancu. Prebuďme svedomie a listujme v pamäti, aby sa zločiny neopakovali.
Lebo nikto nie je taký bohatý, aby peniazmi vyvážil pravdu.

Projekty

Významné projekty

Zásluhou zásadných postojov vedenia ÚPN v októbri roku 2017 senát Ústavného súdu vyriekol verdikt v prospech ÚPN, ktorý sa stal Judikátom roka 2018.

 • Judikát č. II. ÚS 285/2017 Babiš & ÚPN ukončil doterajšiu súdnu prax, kedy spory vedené proti ÚPN boli rozhodované len na základe svedectiev bývalých príslušníkov ŠtB.
 • ÚPN už v podobných sporoch nemôže byť žalovaný.
 • Štát v sporoch o neoprávnenú evidenciu v spisoch ŠtB výrazne ušetrí prostriedky daňových poplatníkov. Judikát má pozitívny dosah na verdikty súdov v krajinách bývalého východného bloku.
 • https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2018/cislo-15/judikat-roka-vyhrala-kauza-andrej-babis-a-upn.html

Aktívna účasť na príprave, organizácií a priebehu ministerskej konferencie s názvom: „Spravodlivosť a vyrovnávanie sa so zločinmi totalitných režimov z pohľadu trestného práva“

 • V rámci slovenského predsedníctva v EÚ v roku 2016 bolo na konferencii prijaté vyhlásenie, ktoré môže ovplyvniť spôsob vyrovnávania sa so zločineckou minulosťou v krajinách bývalého východného bloku.

„Základom pre uzmierenie a budovanie budúcnosti je spravodlivosť. Za nutné  považujeme preskúmať možnosti nadnárodnej spolupráce s cieľom zvážiť vytvorenie špeciálnej inštitúcie na vyšetrovanie komunistických zločinov tak, ako boli odsúdené nacistické zločiny a ich vinníci boli potrestaní.“

https://www.upn.gov.sk/sk/medzinarodna-konferencia-pri-prilezitosti-europskeho-dna-pamiatky-obeti-totalitnych-rezimov/

 • Člen klubu tvorcov pre deti a mládež pri Slovenskom syndikáte novinárov.
 • Člen Konfederácie politických väzňov Slovenska
 • Člen Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska.

V roku 2015 ocenený Konferenciou biskupov Slovenska  za prínos v oblasti kresťanskej kultúry cenou Fra Angelico.

Povedali o mne

Povedali o mne

Vládna koalícia chce znefunkčniť Ústav pamäti národa, pretože na jeho prácu nemá vplyv a tiež preto, že ústav ide tvrdo a razantne po príslušníkoch ŠtB a predstaviteľoch komunistického režimu. “Šéf ÚPN Ondrej Krajňák nebol poplatný vláde, preto musí odísť.” čítajte viac

Ing. Erika Jurinová, Podpredsedníčka Národnej rady SR a predsedníčka Výboru pre Ľudské práva

“My, predstavitelia Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície s obavami pozorujeme pretrvávajúcu situáciu na Slovensku, a to v súvislosti s obvineniami proti predsedovi Správnej rady ÚPN Dr. Ondrejovi Krajňákovi. Sme presvedčení, že výsledky činnosti ÚPN vrátane aktivít na medzinárodnej úrovni, sú dôkazom zodpovedného plnenia úloh ústavu, spojených so zverejňovaním zločinov spáchaných v dobe totalitných režimov. Snaha prepisovať dejiny, a to najmä členmi bývalej tajnej polície, je typická pre všetky postkomunistické krajiny… čítajte viac

Úvod podporného listu Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície

“Dlhoročným a aktívnym členom KPVS bol aj jeho otec, dvojnásobný politický väzeň Jozef Krajňák a ďalší príbuzní. Ondrejovi Krajňákovi sme osobitne vďační za to, že zaznamenal mnohých našich dnes už zosnulých členov a ich svedectvá spracoval v dokumentárnych filmoch.” čítajte viac

Rada predsedov Konfederácie politických väzňov Slovenska

My, poslanci Európskeho parlamentu z rôznych európskych krajín zdieľame znepokojenie našich slovenských kolegov zo zmien, ktoré sa týkajú fungovania Ústavu pamäti národa. Aktivity tejto dôležitej a rešpektovanej inštitúcie poznáme a viac krát sme sa s nimi stretli aj na pôde Európskeho parlamentu. Jej práca a význam ďaleko presahuje hranice Slovenskej republiky a významne prispieva k skladaniu čriepok mozaiky pravdy o minulosti Európy. Čítajte viac

Výzva 14. poslancov Európskeho parlamentu proti novele zákona o ÚPN

„…Ondrej Krajňák je pre fungovanie Ústavu Pamäti národa tou najlepšou voľbou…“ Video

MUDr. Peter Osuský, poslanec NRSR, OKS

 jste výraznou osobností a morální autoritou této instituce. Jste a jistě budete stálým přítelem Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV. Pojí nás vzdjemná úcta i přátelství, kterého si osobně velmi vážím a dovolím si tvrdit, že hovořím i jménem svých kolegů   Príloha: (Ďakovný list)

Eva Michálková, riaditeľka Úradu vyšetrovania a dokumentácie zločinov komunizmu, ČR.

Napísali o mne

Napísali o mne

Audiovizuálna tvorba

Audiovizuálna tvorba

 • V rokoch 1997 – 2004 pôsobil v televíznej spoločnosti LUX communication ako režisér a autor televíznych relácií pre deti a mládež. Autorsky a režijne sa podieľal na tvorbe 60 televíznych relácií s názvom „SAMSON” a „ŠUM” a série krátkometrážnych dokumentov, odvysielaných v Slovenskej televízií.
 • V roku 2003 spolupracoval na výrobe dokumentárneho filmu „Jáchymovské peklo“.
 • Okrem realizácie audiovizuálnych projektov ÚPN spolupracoval ako kameraman, scenárista, dramaturg, vedúci výroby, či režisér na výrobe 15 dokumentárnych filmov, ktoré mapujú obdobie neslobody.
 • V ÚPN založil audiovizuálny archív a podieľal sa na nakrúcaní viac ako 400 svedeckých výpovedí pamätníkov z obdobia neslobody. Uchované svedectvá sa stali súčasťou kultúrneho dedičstva SR.
 • V rokoch 2008 – 2012 spolupracoval na audiovizuálnych dielach, ktoré súvisia so zverejňovaním ľudských osudov z obdobia totalitného režimu.
 • V roku 2008 vytvoril scenár dokumentárneho filmu „Prežili sme GULAG“, ktorého nakrútenie aj úspešne režíroval.
 • V roku 2010 sa autorsky a réžijne podieľal na tvorbe dokumentárneho filmu „Sviečková manifestácia“.
 • V tom istom roku založil a spoluautorsky pripravil medzinárodnú filmovú prehliadku a multižánrový Festival slobody.
 • Inicioval zverejnenie ľudských osudov z čias neslobody v projekte „Pamäť národa” a v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV projekt prepisov zaznamenaných video svedectiev.
 • V januári roku 2011 sa podieľal na spravodajskom televíznom cykle “Neumlčaní”.
 • Ako odborný radca sa podieľal na nakrúcaní celovečerného filmu „Eštebák,” ocenený medzinárodnými cenami.

————————————————

 • V roku 2015 ocenený Konferenciou biskupov Slovenska za prínos v oblasti kresťanskej kultúry cenou Fra Angelico.
 • 1.11.2017 z funkcie odstúpil z dôvodu prijatej účelovej novely zákona o Pamäti národa.
 • Od 1.2.2019 pracuje ako pedagogický pracovnk v Centre pre deti a rodiny  v Bratislave
OSTAŇME V KONTAKTE

Kontakt

Rád zodpoviem Vaše otázky